White Satin
Santushti Raj Thapar

Santushti Raj Thapar

Author

PhD Researcher, Author, Writer (Indian Govt. & Politics), Business

PhD Researcher, Author, Writer (Indian Govt. & Politics), Business

Books by the Author

A Snapshot On India And Its Neighbourhood Relationships

A Snapshot On India And Its Neighbourhood Relationships

A Snapshot On Indian Polity

A Snapshot On Indian Polity